Ungeguide

Ungeguides er en del af UU Tønder. Vores ungeguide hedder Anders og Dorthe. Se deres kontaktoplysninger under Hvem er UU Tønder.

Der er mulighed for at visitere unge mellem 15-25 år, til en ungeguide. Ungeguides kan være støtte-kontaktperson for den unge i forhold til bl.a. fastholdelse i uddannelsessystemet.

Ungeguides kan tilknyttes Tønder borgere, som tager en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse både i og uden for Tønder Kommune. Det kan være unge der er tilknyttet en grundskole, en videregående uddannelse, men også en ung, der er i gang som lærling i en virksomhed.

Ungeguides kan indgå i mange sammenhænge og har et tæt samarbejde med de uddannelsesinstitutioner/virksomheder, hvor de unge er tilknyttet, målgruppen kan i disse tilfælde være op til 30 år.

Opgaver i forhold til de unge er individuelt sat sammen, så det kan være lige fra morgenvækning, hjælp til at søge/finde bolig, udslusning fra psykiatrien, til mentor/støtte funktion for den unge frem til en §85 kan igangsættes med mere.

Læs mere her