Erhvervsuddannelser og EUX

Med over 100 forskellige erhvervsuddannelser og over 300 forskellige specialer er der god mulighed for at få netop den uddannelse, der passer til dig!

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik.

Efter endt uddannelse kan du søge job som faglært eller læse videre på en videregående uddannelse.

Uddannelserne kan deles ind i fire hovedområder:
  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

 

Tager du erhvervsuddannelsen med EUX, får du en erhvervsfaglig studentereksamen. Eux er for dig, der vil kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Du kan gennemføre en lang række erhvervsuddannelser som eux-forløb.

Du opnår generelle studiekompetencer, og har derfor mulighed for at læse videre. En EUX indeholder gymnasiale fag og niveauer.

Man kan begynde lige efter folkeskolen – fra 9. eller 10. klasse. Der er grundforløbshold for unge under 25 år, og igen andre forløb for unge over 25 år. Uanset alder ” benævnes” det som en ungdomsuddannelse.

Efter endt uddannelse kan du søge job som faglært eller læse videre på en videregående uddannelse.

Hvordan bliver din nye hverdag på en erhvervsuddannelse? Se film om din vej gennem uddannelsen og hør om grundforløb, praktik, eux og meget mere. Filmen er for dig, der vil begynde på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse Se film

Læs mere om erhvervsuddannelser på uddannelsesGuiden

Din UU Vejleder vil meget gerne hjælpe dig. Hvis du ikke ved, hvem din UU Vejleder er så klik her.

I Tønder Kommune kan du tage en erhversuddannelse på:

EUC Syd
Plantagevej 35
6270 Tønder
Tlf. 74 12 42 42

Klik her for at komme videre til deres hjemmeside

På EUC Syd kan du tage en uddannelse, der matcher dig og dine interesser. Du kan uddanne dig til alt lige fra bager til mekaniker, dit valg afhænger af hvor dine interesser og kompetencer ligger.

Du kan ved hjælp af oversigten, som findes her bliver du guidet ind til de rigtige uddannelser for dig.