Vejledning 10. klasse

I 10. klasse arbejder du med at blive parat til at vælge uddannelse, og du får mulighed for at undersøge forskellige ungdomsuddannelser.

Du får vejledning af din UU-vejleder individuelt, i mindre grupper og i klassen. Se mere i kollektiv vejledning.

Inden d. 1. marts skal alle elever sende en ansøgning via optagelse.dk til den uddannelsesinstitution du vil starte på efter sommerferien. Din UU-vejleder kommer ind i klassen og hjælper dig med det.

Forældreinddragelse i vejledningen

Alle undersøgelser viser, at forældrene er de absolut vigtigste rollemodeller og rådgivere, når unge skal vælge uddannelse. Derfor har samarbejdet mellem forældre, den unge og vejleder også stor betydning. Måske vil man som forælder gerne indhente mere viden om uddannelsesmuligheder, eller måske har man brug for en snak om, hvordan man kan støtte sit barn i de kommende valgprocesser.

Her kan du hente inspiration til hvordan du kan støtte dit barn i uddannelsevalget, adgangskrav og tilmelding i optagelse.dk og forskellige webinar.

https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre