Vejledning i 7. klasse

I 7. klasse begynder mange elever deres første overvejelser omkring valg af uddannelse efter grundskolen.

Fra 7. klasse skal meddelelsesbogen indeholder overvejelser om uddannelse, og der skal være en opmærksomhed på de faglige krav, der skal til for at blive optaget på en uddannelse. Det varierer fra skole til skole, hvordan man arbejder med meddelelsesbog, så det vil I blive orienteret om af jeres egen skole.

Forældreinddragelse i vejledningen

Alle undersøgelser viser, at forældrene er de absolut vigtigste rollemodeller og rådgivere, når unge skal vælge uddannelse. Derfor har samarbejdet mellem forældre, den unge og vejleder også stor betydning. Måske vil man som forælder gerne indhente mere viden om uddannelsesmuligheder, eller måske har man brug for en snak om, hvordan man kan støtte sit barn i de kommende valgprocesser.

Her kan du hente inspiration til hvordan du kan støtte dit barn i uddannelsevalget, adgangskrav og tilmelding i optagelse.dk og forskellige webinar.

https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre