Unge 18-30 årige og ikke i gang med uddannelse eller arbejde

Unge under 25 år vil altid kunne kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning og blive guidet eller få hjælp til at komme videre i uddannelsessystemet eller evt. få et praktikforløb, der kan gøre dem afklaret i forhold til valg af uddannelse. Virtuelle møder er en mulighed, hvis den unge efterspørger dette.

Vejledningen af 18-24 årige unge tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats. Vejledningen kan bestå af samtaler, praktik og evt. besøg på ungdomsuddannelse eller FGU evt. koordinering af indsats med samarbejdspartnere og der opdateres eller udarbejdes en KUI plan, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning evt. udarbejder en målgruppevurdering til FGU.

Din UU-vejleder kan hjælpe dig videre, hvis du:

  • ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
  • er i tvivl om hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge
  • er stoppet på en ungdomsuddannelse
  • overvejer at skifte til en anden ungdomsuddannelse
  • gerne vil i praktik
  • lige er flyttet til kommunen og har brug for uddannelsesvejledning
  • har andre spørgsmål omkring uddannelse og job

Find din UU Vejleder her

Mangler du dit afgangsbevis fra folkeskolen?

Dit afgangsbevis finder du ved at besøge kmdskolearkiv.dk